Szanowni Państwo

Dr Mark Myerson jest jednym z najbardziej znanych na świecie chirurgów stopy i stawu skokowo-goleniowego. Wiele lat temu założył fundację Steps2Walk zajmującą się działalnością edukacyjną. Celem fundacji jest m.in. aktywna edukacja ortopedów na całym świecie w zakresie leczenia zachowawczego i operacyjnego schorzeń stopy i stawu skokowo-goleniowego. W dniach 23-23 maja 2022 roku odbędzie się mini-fellowship organizowany przez Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki i Ochrony Zdrowia oraz fundację Steps2Walk. Kierownikiem kursu będzie Dr Federico Usuelli (Włochy)). Wykładowcami będą ponadto m.in. Dr Christopher Gross (USA), Dr Ariel Palanca (USA), Dr Naren Gurbani (USA) oraz Prof. Marek Napiontek i Prof. Łukasz Kołodziej

W dniu 23 maja 2022 roku odbędzie się ogólnodostępna konferencja i sympozjum naukowe. W tym roku konferencja będzie wyjątkowa, gdyż w całości będzie poświęcona przypadkom klinicznym (case conference). Dzięki uprzejmości wykładowców zagranicznych Steps2Walk oraz przy aktywnym wsparciu wykładowców Polskiego Towarzys twa Stopy i stawu Skokowo-Goleniowego (PFAS), mamy zaszczyt zaprosić Państwa na VII interdyscyplinarne sympozjum "Foot and Ankle Case Conference".

dr hab. n. med. Artur Gądek, prof. UJ

Kierownik Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie